urvas


urvas
1 ùrvas sm. (3) K.Būg, , , NdŽ, FrnW, OGLII396, , Pv, Snt, Sb, Sv, Svn, (1) DūnŽ, Šts, Jrb, Srd, ur̃vas (4) K.Būg, J.Jabl, Rtr, FrnW, OGLII396, , LKKXI117(Šr), LKT269(Pbr), Vdk, Jdr, Ktk, Dsn, Prn, Vlkv, Krsn 1. SD68,74, BBJer4,7, Sut, N, M, LsB343, A1885,135, LL77,111, L, Kp, Rm, Gdž, LTR(Zp), Bt, Švn, Pbr landa, ola žemėje, kalno šlaite: Urvas gyvačių SD198. Kralikų urvas I. Kurminis urvelis ŽŪŽ114. Kokie čia urvaĩ lapių J. Urvų urvai yra žiurkių, t. y. daug J. Pelių padarytas kai koks ùrvas [laite], tai tik užtaiso rudenį prieš vežimą rugių Plvn. In ùrvą visos [pelės] susprūdo Bsg. O peliokas, a ka taũ, ir inburbėjo urvañ! Km. Lapės žemėn kasa urvùs LKT385(Drsk). Ažkamšyk ùrvus, kad pelės nelandžiotų Ds. Ažbadė lapę urvè JT424. Kurklelis laibučiukas, eina palei žemę urvaĩs tokiais PnmR. Bebrai par [v]andenį eina urvuõs Antš. Rodės jam (per sapną), kaipo būt regėjęs, jog iš vieno urvo išlindo smakas neišmieruojamo didumo P. Mes noriam erelio, didelis karalius tura būti, tą mažiluką varysam į ùrvą (ps.) . Ką tie vagys kad ejo pro tą urvą, lindo ir išlindo Akm. Toks vengras, pasivertęs į velnią, pasidirbo kapiniūse ùrvą Šv. Rupūžė ne terp balos vaikus veda – ùrve Lnkv. Iš pradžios jie ėjo ilgu tamsiu urvu, paskui rado didelę griovą J.Balč. [Kregždės] giliai pasidirba lizus ùrvūs Skdv. Pečialindos žemėj urvùs išsidarę ir būna Brb. Liūtai, … kaip saulė užteka, … atsigula savo urvuosa BBPs104,22. O Jėzus tarė jam: lapės tur urvus, o paukščiai po dangumi lizdus BtMt8,20. Pacai raba ùrvūse DūnŽ. Lapė nusnešė jau savo urvan, gaidį paleido ir būna LTR(Vrnv). Anlindo urvañ [gyvatė] – aš pilniavojau Vdn. Pamatęs, katran urvañ gyvatė inlindo, tik uždėk kryžiškai žabelius, gyvatė urvè ir sudžius VoL353(Sv). Išdirbo sau juostą ir in šitos insleidė urvan pragaruos Gmž(Krd). Šimtą jų urvuosna žemėn įlandinęs, duona ir vandeniu penėjo, girdė SE137. Vėžių Nevėžy būdavo sočiai – urvuõs įkiši ranką ir ištrauki Mžš. Suvaryta žemėsan visos bulbos, urvúosan – davėm davėm rinkt Švnč. Blezdingos, kur žvyrduobės y[ra], anos išsidirba urveliùs Pln. Unguriai išsirausia smėlyje urvelius . Urvùkas kap du pirštai, o iškastas metras gylio žemės Kpč. ^ Ir pelė savo urve ginas Sch93(Rg), LTR(Lkv). Pelė urve katės nebijo LTR(Al). Apsidairiau, sarmata pasdarė, nor per pelės ùrvą išlįstau Srj. Prie savo urvo lapė nemedžioja Vl. By tik būtų ùrvų – gyvačių yr Žr. Pilnas laukas urvelių (rugiena) Pnd.kiaurymė, tuštuma: Prie kerynų, vengrykštynų ugnis urvuojas, t. y. dega ùrvais JII84. Padaro ùrvus spaliuos, kad gerai degtų Skp. Šienas dega ùrvais, urvuojas Tv. 2. Pt, Grš, Skp, Slm prk. mažas, tamsus, prastas, skurdus būstas: Tokiam ùrve nė dienos negyvenčio Slnt. Lindžia kokiam tę urvẽly ant aukšto Mžš. Aniemus dulkes laižyti, kaip angis ir kaip kirminas ant žemės drebėti savo urvuosu BBMik7,17. Kar̃sakinės bažnyčia mūrinė, ale kaip ùrvas, kaip sklepas koks Mžš. Pasiskubytai, padarytai namą ir gyventai švariai, o čia kap urvè Pv.landynė: Namai mani, namai maldos yra, o jūs padarėte ją urvù latrų DP572.tamsi, siaura patalpa: Aplei tą mūrinę bažnyčią toki buvo pilioriai apdirbti, tokie urvaĩ Krž. 3. kūno ertmė: Pleištikaulio urvai atskirti kauline pertvara . 4. Kel 1871,181 tunelis: Trūkis … lenda urvan TS1903,26. Nu ta pasku ten išvažiavom par tokį urvą Vkš.ŠT255 požeminis kasinys, štolnė. 5. krosnies dūmtraukis: A nebūs į ùrvus įlindęs tas katinas – sudegs Trk. Tai po tam pradėjo tas kuknes tokias dirbti – ùrvus tokius Trk. Ùrvai y[ra] pečiuo[je] Brs. 6. drevė, išduba, uoksas: Genys stuobrin ur̃vą kala DrskD251. Knygianešiai kavodavo knygas kur medžiuosa, kur urvaĩ Pv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • urvas — ùrvas 1 dkt. Požemi̇̀nis ùrvas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • urvas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Požeminė ertmė, turinti vieną arba kelias angas žemės paviršiuje. Daugiausia susidaro dėl požeminio vandens cheminės ir mechaninės veiklos (karsto) tirpiose ir supleišėjusiose uolienose… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • urvas — ur̃vas 2 dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • urvas — 2 ur̃vas sm. (2) K.Būg, DŽ, FrnW, NdŽ, Plik, Prk, KlvrŽ, Plt, Plng, Šv kiaurais galais pagaliukas, per kurį perveriamas vejamas nuo vytuvų į kamuolį siūlas, vijurkas: Ur̃vas – pagaliukas su skyle, kad į ją įvėrus siūlą lengviau būtų kamūlys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Altamyros urvas — Sp Altamỹros ùrvas Ap Cuevas de Altamira L Š Ispanijoje (Kantabrijos kk.) …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Felio urvas — Sp Fèlio ùrvas Ap Cueva de Fell L P Čilėje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Fingalo urvas — Sp Fingalo ùrvas Ap Fingal’s Cave L grota Hebriduose, D. Britanija (Škotija) …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Finlėjaus urvas — Sp Finlėjaus ùrvas Ap Cueva de Finlay L Chuventudo s., Kuba …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Hano urvas — Sp Hãno ùrvas Ap Grotte de Han prancūziškai L Belgijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Jaučio urvas — Sp Jáučio ùrvas Ap Býčí skála L Čekija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė